Bergen akumulacioni rezervoar BAT

Multifunkcionalni bafer rezervoar za skladištenje tehničke vode sistema grejanja efikasno je rešenje za skladištenje tehničke vode zagrejane od različitih generatora toplote (kotlovi na čvrto gorivo, toplotne pumpe, ostali izvori toplote). Predstavlja "termalni zamajac" sistema grejanja i značajno povećava udobnost grejanja, čineći ga vrlo sličnom onom iz automatskih sistema grejanja na gas / lož-ulje. Koristi se za unapređenje sistema grejanja, gde izvor toplote nije ujednačen (bio masa, solarni sistemi...). Pored toga, koristi se i za unapređenje rada i povećanja efikasnosti pelet sistema, peći, gorionika... Osigurava nekoliko sati grejanja i kada je kotao isključen. Instalacijom rezervoara smanjuje se emisija dimnih gasova i starenje dimnjaka, štiti kotao od štetnih formiranja kondenzovanog katrana i povećava ukupne performanse sistema. Prilikom instalacije multifiunkcionalnog rezervoara u zatvorenom krugu grejanja, nije neophodno instalirati anti-korozivne sisteme za tretman vode.

Bergen akumulacioni rezervoar sa izmenjivačem BAT H

Multifunkcionalni bafer rezervoar za skladištenje tehničke vode sistema grejanja sa ugrađenom cevnom zmijom za solarni sistem efikasno je rešenje za skladištenje tehničke vode, zagrejanje od različitih generatora toplote (kotlovi na čvrto gorivo, toplotne pumpe, ostali izvori toplote)... Koristi se za unapređenje sistema grejanja, gde izvor toplote nije ujednačen (bio masa, solarni sistemi...). Pored toga, koristi se i za unapređenje rada i povećanja efikasnosti pelet sistema, peći, gorionika... Osigurava nekoliko sati grejanja i kada je kotao isključen, na primer u ranim jutarnjim satima. Instalacijom rezervoara smanjuje se emisija dimnih gasova i starenje dimnjaka, štiti kotao od štetnih formiranja kondenzovanog katrana i povećava ukupne performanse sistema. Ugrađena mu je cevna zmija, što omogućava lakšu kombinaciju sa solarnim sistemom. Poseduje otvor predviđen za priključenje eksternog uronjivog električnog zagrejača vode.

Bergen akumulacioni rezervoar sa bojlerom BAT HB

Multifunkcionalni bafer rezervoar za skladištenje tehničke vode, njenu pripremu i skladištenje sanitarne tople vode sa principom rezervoara u rezervoaru. Materijali, kao i sam proces proizvodnje, usklađeni su sa normama koje regulišu upotrebu uređaja za pijaću vodu. Koristi se za unapređenje sistema grejanja, gde izvor toplote nije ujednačen (bio masa, solarni sistemi...), kao i za unapređenje rada i povećanje efikasnosti pelet sistema, peći, gorionika... Ugrađena mu je cevna zmija, što omogućava lakšu kombinaciju sa solarnim sistemom. Poseduje otvor predviđen za priključenje eksternog uronjivog električnog zagrejača vode.